Øystre Slidre Bygdeservice SA
Tlf: 990 37 525

Øystre Slidre Bygdeservice SA ble etablert i 2001.

Kva er bygdeservice?

Bygdeservice er ei gruppe bønder/sjølvstendige næringsdrivande, som frivillig har slutta seg saman for å drive marknadsføring av si arbeidserfaring, sitt utstyr og sine bygningar med det formål å auke inntening ved å yte sine tenester.

Hvorfor benytte Øystre Slidre Bygdeservice SA

  • Tilgjengelighet som regel langt utover ordinær arbeidstid.
  • Oppdrag kan utføres på få timers varsel.
  • Billig og effektiv administrasjon gir rimelige priser.
  • Pålitelige og kunnskapsrike medlemmer som kan jobbe selvstendig, og som rår over et bredt spekter av utstyr.
  • Arbeidet utføres av personell med stor lokalkunnskap, noe som gir lave transportkostnader, stor fleksibilitet og minimal administrasjon.
  • Vi kan måle radon med Canary digital norskutviklet radon måler

Øystre Slidre Bygdeservice SA

Dalsvegen 629
2940 Heggenes
Tlf: 990 37 525