Øystre Slidre Bygdeservice SA
Tlf: 990 37 525

Grøntanlegg/uteanlegg

 • Oppbygging og vedlikehald av uteanlegg
 • Opparbeiding av plen, planting, legging av torvtak
 • Gjødsling, kalking og fjerning av ugras
 • Felling av tre
 • Pløying, planering
 • Grasklypping
 • Gjerding

Snørydding

 • Handmåking av tak, terrasser m.m
 • Snøbrøyting

Vaktmeisteroppgaver

 • Tilsyn med hytter og hus
 • Røyrarbeid
 • Rydding og bortkjøring av avfall
 • Vedlikehald og reparasjonar

Skogsarbeid

 • Hogst, tynning og rydding
 • Vedklyving

Transport

Planting

Snikkering

 • Mindre ombygging, tilbygg, reparasjoner

Lasting, transport, graving og flytting:

 • Med traktor, hjulgravar, lastar, hengar, og for hand

Små mureoppdrag
Sveising og reparasjonar
Måling og beising
Vedsalg

Spør oss gjerne om andre typer oppdrag.

Øystre Slidre Bygdeservice SA

Dalsvegen 629
2940 Heggenes
Tlf: 990 37 525